Vorträge & Präsentationen

Vorträge & Präsentationen

The domestic cat through stable isotopes

The domestic cat through stable isotopes: a centuries-long record of cat-human-environment relationships in Europe

25. Mai 2022
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Chęciny, Poland
Vortrag auf dem Workshop
„Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji“
[Taxonomy and genetic diversity of Pleistocene and Holocene fauna in Eurasia]